Studium źródeł

Każda religia karmi się źródłowymi tekstami. Na kształt chrześcijaństwa czy islamu wpływają również inne czynniki – począwszy od cech charakteru konkretnego wyznawcy religii, a na sytuacji polityczno-ekonomicznej jego kraju skończywszy – jednak to te teksty cieszące się często autorytetem tekstów świętych mają fundamentalne znaczenie. Dlatego trudno przecenić studium źródeł w zdobywaniu wiedzy na temat religii.

W roku akademickim 2016/17 zapraszamy Państwa w każdą środę (od października) na godz. 18.15 na studium źródeł pierwotnego chrześcijaństwa oraz czasu pierwszych kontaktów Bizancjum ze światem muzułmańskim:

1. Ks. dr Przemysław Szewczyk wprowadzi słuchaczy w najstarszą literaturę chrześcijańską dokumentującą narodziny teologii i duchowości Kościoła, spotkanie wiary w Chrystusa z kulturą hebrajską i grecką oraz kontakty ze światem pogańskim.

2. Dr Marcin Cyrulski zaprasza nad Morze Czarne, do późnośredniowiecznego Trapezuntu, żeby przyjrzeć się pismu Bessariona „Pochwała Trapezuntu”. Bessarion, jedna z najwybitniejszych postaci przełomu średniowiecza i renesansu, w Polsce jest nadal postacią praktycznie nieznaną. Ten kardynał Kościoła Rzymskiego, urodzony na początku XV wieku w nadczarnomorskim mieście Trapezuncie był autorem pochwały napisanej ku czci rodzinnego miasta. W dziele tym autor stawia szereg pytań: kim jest Grek? A kim współczesny mu mieszkaniec Cesarstwa? Kim jest barbarzyńca? I czy każdy barbarzyńca jest zły? Jaki zatem obraz Greków i obcych wyłania się z Bessarionowego dzieła? Czy jego pytania nie brzmią podobnie do naszych?

Wykłady środowe są bezpłatne dla osób studiujących w Szkole RHESIS język łaciński, grecki lub arabski. Pozostałych uczestników zajęć prosimy o 10 PLN za udział w zajęciach.

W celu zgłoszenia udziału w zajęciach STUDIUM ŹRÓDEŁ prosimy przesłać swoje dane (imię nazwisko, adres e-mailowy lub/i numer telefonu) poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej.

OFERTA SZKOŁY RHESIS Powrót do strony głównej

 

No comments yet.

Dodaj komentarz